Euroregionu Sprewa - Nysa - BóbrJesteśmy także członkiem Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr, który zrzesza 51 gmin z obu stron polsko - niemieckiej granicy. Przynależność do tej organizacji wpływa korzystnie na rozwijanie kontaktów międzynarodowych, głównie z partnerami niemieckimi, oraz ułatwia absorpcję i korzystanie z funduszy unijnych.
Działalność Euroregionu skupia się przede wszystkim na:
- wdrażaniu projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (przyjmowanie i ocena wniosków);
- wdrażaniu projektów sieciowych w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (ocena i zatwierdzanie projektow sieciowych);
- działaniu jako Jednostka Centralna Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa lubuskiego).
Ponadto Euroregion ma za zadanie udział w tworzeniu i tworzenie ponadgranicznych koncepcji rozwojowych, realizację programu Ekorozwoju na terenie działalności Euroregionu. Za cel Euroregion stawia sobie również kształtowanie wzajemnych stosunków kulturalnych oraz gospodarczych na pograniczu polsko – niemieckim. Jednym z założeń statutowych Euroregionu jest także współpraca z instytucjami rządowymi jak i pozarządowymi, w tym między innymi: z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim czy Eurorgionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Zielonej Górze. Euroregion działa w oparciu o umowę między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w sprawie rozwoju terenów nadgranicznych. W myśl tej umowy do zadań tej organizacji należą także:
- harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju objętych działalnością Euroregionu;
- dążenie do zwiększenia potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych;
- współdziałanie w zakresie zwalczania katastrof i klęsk żywiołowych;
- wspieranie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Euroregionu po obu stronach granicy;
- działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowywania systemów infrastruktury technicznej i społeczno – usługowej o zasięgu ponadgranicznym.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK