Euroregionu Sprewa - Nysa - BóbrJesteśmy także członkiem Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr, który zrzesza 51 gmin z obu stron polsko - niemieckiej granicy. Przynależność do tej organizacji wpływa korzystnie na rozwijanie kontaktów międzynarodowych, głównie z partnerami niemieckimi, oraz ułatwia absorpcję i korzystanie z funduszy unijnych.
Działalność Euroregionu skupia się przede wszystkim na:
- wdrażaniu projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (przyjmowanie i ocena wniosków);
- wdrażaniu projektów sieciowych w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (ocena i zatwierdzanie projektow sieciowych);
- działaniu jako Jednostka Centralna Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa lubuskiego).
Ponadto Euroregion ma za zadanie udział w tworzeniu i tworzenie ponadgranicznych koncepcji rozwojowych, realizację programu Ekorozwoju na terenie działalności Euroregionu. Za cel Euroregion stawia sobie również kształtowanie wzajemnych stosunków kulturalnych oraz gospodarczych na pograniczu polsko – niemieckim. Jednym z założeń statutowych Euroregionu jest także współpraca z instytucjami rządowymi jak i pozarządowymi, w tym między innymi: z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim czy Eurorgionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Zielonej Górze. Euroregion działa w oparciu o umowę między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w sprawie rozwoju terenów nadgranicznych. W myśl tej umowy do zadań tej organizacji należą także:
- harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju objętych działalnością Euroregionu;
- dążenie do zwiększenia potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych;
- współdziałanie w zakresie zwalczania katastrof i klęsk żywiołowych;
- wspieranie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Euroregionu po obu stronach granicy;
- działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowywania systemów infrastruktury technicznej i społeczno – usługowej o zasięgu ponadgranicznym.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji