Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej PolskiejW grudniu 2008 roku Gmina przystąpiła do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów gmin wiejskich oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju gmin wiejskich
Do zadań Związku należą w szczególności:
- reprezentowanie gmin wiejskich na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
- zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin;
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej;
- delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich;

- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialneg;
- organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego,  pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych;
- prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin
- podejmowanie działań wspierających rozwój gmin wiejskich we wszystkich dziedzinach ich działalności;
- podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek;
- inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK