Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej PolskiejW grudniu 2008 roku Gmina przystąpiła do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Związku jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów gmin wiejskich oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju gmin wiejskich
Do zadań Związku należą w szczególności:
- reprezentowanie gmin wiejskich na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
- zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin;
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej;
- delegowanie swoich przedstawicieli do organów i instytucji krajowych i europejskich;

- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialneg;
- organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego,  pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnych;
- prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin
- podejmowanie działań wspierających rozwój gmin wiejskich we wszystkich dziedzinach ich działalności;
- podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek;
- inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji