Lubuska Organizacja TurystycznaW grudniu 2008 roku Gmina przystąpiła także do Stowarzyszenia o nazwie Lubuska Organizacja Turystyczna.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;

- integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa;

- zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo;

- wzrost wpływów z turystyki;

- poprawa infrastruktury turystycznej w województwie
;
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it";

- inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi;

- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie
;
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
- podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu jakości świadczonych usług turystyczn.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji