Lubuska Organizacja TurystycznaW grudniu 2008 roku Gmina przystąpiła także do Stowarzyszenia o nazwie Lubuska Organizacja Turystyczna.
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;

- integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa;

- zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo;

- wzrost wpływów z turystyki;

- poprawa infrastruktury turystycznej w województwie
;
- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it";

- inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi;

- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

- koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie
;
- stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
- podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu jakości świadczonych usług turystyczn.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK