Aglomeracja ZielonogórskaW październiku 2011 roku Gmina Babimost przystąpiła do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
Celami Stowarzyszenia są:
- wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach podregionu Zielonogórskiego;
- inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia m. in. poprzez:

* promocję terenów inwestycyjnych terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych,
* pozyskiwanie nowych inwestorów,
* przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m. in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej),
* wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne itp.);
- wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.
Celem stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska jest przede wszystkim promocja gospodarcza tej części Polski.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji