Aglomeracja ZielonogórskaW październiku 2011 roku Gmina Babimost przystąpiła do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska.
Celami Stowarzyszenia są:
- wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach podregionu Zielonogórskiego;
- inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia m. in. poprzez:

* promocję terenów inwestycyjnych terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych,
* pozyskiwanie nowych inwestorów,
* przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m. in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej),
* wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne itp.);
- wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.
Celem stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska jest przede wszystkim promocja gospodarcza tej części Polski.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
23 publikacji

FACEBOOK