Oddział Lubuski PFRON informuje, że do końca stycznia 2023 r. Gminy oraz wszelkie inne jednostki chcące skorzystać z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, powinny złożyć wniosek do Powiatu w tej sprawie.

Następnie Powiat, do 1 marca 2023 r., ma czas na złożenie Wniosku/Wystąpienia do Oddziału PFRON w Zielonej Górze.

 Ponadto informujemy, że nastąpił wzrost możliwych dofinansowań:

  • Zapewnienie dostępności w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych (obszar A) – do 185.000,00 zł (w 2022 roku było to 165.000,00 zł).
  • Likwidacja barier w urzędach, szkołach lub środowiskowych domach samopomocy (obszar B) – do 165 000,00 zł (poprzednio 150 000,00 zł).
  • Tworzenie nowych stanowisk pracy w spółdzielniach socjalnych (obszar C) – do 70 000,00 (wcześniej 34 000,00 zł).
  • Na zakup busów i autobusów (obszar D):

– 110.000,00 zł na zakup mikrobusu bez przystosowania do przewozu wózków inwalidzkich (dotychczas było 100 tys. zł),

– 135.000,00 zł na zakup mikrobusu specjalnego, przystosowanego do przewozu wózków inwalidzkich (dotychczas było 120.000,00 zł),

– 330.000,00 zł na zakup autobusu (dotychczas było 300.000,00 zł).

  • Dofinansowanie wkładu własnego dla NGO’s w projektach na rzecz osób z niepełnosprawnościami (obszar E) do 16 500,00 zł na każdą osobę z niepełnosprawnościami (poprzednio było to 15 000,00 zł).
  • Wzrost środków na tworzenie WTZ (obszar F) – do 70% kosztów projektu, ale nie więcej niż 16.500,00 zł na każdego uczestnika WTZ (w 2022 roku było to 15.000,00 zł).
  • Wzrost środków na remont infrastruktury WTZ (obszar F) – do 80 % projektu, ale nie więcej niż 180.000,00 zł (w 2022 roku było to 160.000,00 zł).
  • Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz Gmin i Powiatów oraz NGO’s dotyczące obszaru E, przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Panią Aleksandrą Mazur-Zborowską (tel. 68 422 78 04 lub 538 512 578, e-mail: amazur@pfron.org.pl ) lub Panią Agnieszką Szafranek (tel. 68 422 78 02 lub 538 508 075, e-mail: Agnieszka.Szafranek@pfron.org.pl ).

Zobacz również:

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku