Urząd Miejski w Babimoście informuje, że na terenie Gminy Babimost trwa akcja zimowego utrzymania dróg.

Odpowiedzialnymi za realizację wyżej wymienionego zadania są:

  • dla dróg gminnych na terenie Gminy Babimost: Zakład Usług Komunalnych w Babimoście,
    • numer do zgłoszeń telefonicznych: (68) 351 21 77,
    • adres e-mail: zuk@babimost.pl.
  • dla dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie,