W dniu 11.11.2022 r. o godz. 15:00 pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej odbyły się uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa 5 Lubuskiego Pułku Artylerii im. generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego z Sulechowa, którą dowodziła por. Zofia Wiszniewska oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście.

Pod obeliskiem zgromadziło się wiele pocztów sztandarowych, delegacji lokalnych organizacji i stowarzyszeń, urzędów, szkół, zakładów pracy i innych instytucji z Gminy Babimost oraz jej mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się meldunkiem kompanii honorowej o gotowości wojskowej asysty honorowej do uroczystości złożonym przedstawicielowi dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii Panu mjr Wojciechowi Michalskiemu. Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny, następnie ppor. Wojciech Goliński odczytał apel pamięci, który zakończyła salwa honorowa, po której delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej odegrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w uroczystościach obchodów 104 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Burmistrz Babimostu serdecznie dziękuje.