Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej zorganizowało konkurs na oryginalny projekt logo Gminy Babimost. Logo  ma być  symbolem identyfikacji wizualnej miasta i jest  przeznaczone do celów popularyzatorskich i reklamowych. Siedmiu uczestników zgłosiło w sumie  30 projektów, z których komisja wybrała ciekawą koncepcję Weroniki Tysz. Jej projekt najlepiej oddaje  charakter  i aspiracje gminy.  Przedstawia babimojski ratusz usytuowany na moście. Zza wieży ratusza  wylatuje samolot i wykonując akrobacje przelatuje pod mostem kreśląc hasło promocyjne – „Babimost. Odlotowa Gmina”. Autorką hasła jest Małgorzata Radna. Samolot w logo doskonale odzwierciedla zarówno tradycje pułku lotniczego, który stacjonował w Babimoście przez kilkadziesiąt lat, jak i ulokowanie na terenie naszej gminy Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost. Hasło promocyjne wykorzystuje dwuznaczność słowa „odlotowa”, które  kontekst lotniczy łączy ze znaczeniem „wspaniała, rewelacyjna”.
Logo zostało przyjęte uchwałą  Rady Miejskiej i odtąd będzie służyło promocji Babimojszczyzny.  Wykorzystanie znaku w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Burmistrza Babimostu.