PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
Poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00
W przypadku nieobecności oraz w sprawach niecierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z kierownikiem posterunku z asp. Szt. Waldemar Kurczaba tel. 519 534 256 lub z Komisariatem Policji w Sulechowie tel alarmowy 997 lub 68 385 96 11. Nr tel. Do dyżurnego KMP Zielona Góra 68 476 24 11

Dzielnicowi Posterunku Policji w Babimoście:
1. Dzielnicowy miasta Babimost – asp. Tomasz Konopacki tel. 519 534 653
2. Dzielnicowy Gminy Babimost – sierż. szt. Ilona Sulik tel. 519 534 637


Dzielnicowa Gminy Babimost informuje, że w związku ze zgłaszanymi uwagami mieszkańców wsi Nowe Kramsko z dniem 29 listopada 2023 r. rozpoczęła realizację Planu Priorytetowego, dotyczącego nieprawidłowego parkowania pojazdów, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez utrudnioną prawidłową widoczność dla pieszych poruszających się w rejonie Zespołu Edukacyjnego, w szczególności w godzinach porannych.


Posterunek Policji w Babimoście, informuje, że w związku z informacjami od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Babimoście oraz pracowników tej szkoły dotyczącymi popełniania wykroczeń drogowych w rejonie Szkoły Podstawowej przy uli. Żwirki i Wigury w Babimoście, polegających na nieprzestrzeganiu zasad dopuszczalności zatrzymania i postoju przez kierujących pojazdami przy oznakowanym przejściu dla pieszych, dzielnicowy Posterunku Polici od 01.12.2023 r. w ramach realizacji planu działań priorytetowych objął szczególnym nadzorem rejon szkoły.