URZĄD STANU CYWILNEGO W BABIMOŚCIE
Rynek 3
66-110 Babimost
tel. 68 351 3867
usc@umbabimost.pl

Kierownik USC – Anna Rojek
Zastępca Kierownika USC – Karolina Skiba

ŚLUBY CYWILNE

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babimoście oraz poza Urzędem, przyjmowane są, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godzinach pracy Urzędu, a także w soboty.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 3/19 Kierownika Urzędu Miejskiego w Babimoście z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie terminów przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.