Skład osobowy Rady Miejskiej

1. Maszewski Tadeusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Kandulska Weronika– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Chełska Aleksandra – Radna
4. Dajek Ryszard – Radny
5. Daszkiewicz Stanisław – Radny
6. Jarysz Sławomir – Radny
7. Kremer Tomasz – Radny
8. Kubicki Rafał – Radny
9. Łasińska Lidia – Radna
10. Pyzik Zbigniew – Radny
11. Rakowski Adam – Radny
12. Richter Eugeniusz – Radny
13. Smolarek Wojciech – Radny
14. Sypniewski Witold – Radny
15. Wieczorek Stanisław – Radny

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Babimoście:
1. Radny Wieczorek Stanisław – Przewodniczący Komisji,
2. Radna Chełska Aleksandra,
3. Radny Richter Eugeniusz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Babimoście:
1. Radny Dajek Ryszard – Przewodniczący Komisji,
2. Radny Daszkiewicz Stanisław – Zastępca Przewodniczącego,
3. Radny Kremer Tomasz,
4. Radny Pyzik Zbigniew,
5. Radny Rakowski Adam.

Komisja Budżetowa, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście:
1. Radny Sypniewski Witold – Przewodniczący Komisji,
2. Radna Kandulska Weronika– Zastępca Przewodniczącego,
3. Radny Dajek Ryszard,
4. Radny Jarysz Sławomir,
5. Radna Łasińska Lidia,
6. Radny Richter Eugeniusz,
7. Radny Wieczorek Stanisław.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście:
1. Radny Daszkiewicz Stanisław– Przewodniczący Komisji,
2. Radny Smolarek Wojciech– Zastępca Przewodniczącego,
3. Radna Chełska Aleksandra,
4. Radny Kremer Tomasz,
5. Radny Kubicki Rafał,
6. Radny Pyzik Zbigniew,
7. Radny Rakowski Adam.

Kluby Radnych

Klub radnych „Aktywni i Niezależni”
1. Radny Kremer Tomasz – Przewodniczący klubu;
2. Radna Aleksandra Chełska – Członek klubu;
3. Radna Lidia Łasińska – Członek klubu.

Klub radnych „Rozwój i przyszłość Babimojszczyzny”
1. Radny Witold Sypniewski – Przewodniczący klubu;
2. Radny Stanisław Daszkiewicz – Członek klubu;
3. Radna Weronika Kandulska – Członek klubu;
4. Radny Dajek Ryszard – Członek klubu;
5. Radny Wieczorek Stanisław – Członek klubu;
6. Radny Kubicki Rafał – Członek klubu;
7. Radny Zbigniew Pyzik – Członek klubu;
8. Radny Rakowski Adam – Członek klubu;
9. Radny Richter Eugeniusz – Członek klubu;
10. Radny Smolarek Wojciech – Członek klubu.