Gmina Babimost położona jest w środkowo wschodniej części województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim. Sąsiaduje z gminami Sulechów, Kargowa, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń i Szczaniec oraz graniczy z województwem wielkopolskim.Babimost leży 45 km od Zielonej Góry, 98 km od Poznania, 200 km od Berlina, 450 km od Warszawy i 25 km od wjazdu na autostradę A2 Berlin – Warszawa.

Wokół Babimostu przebiega obwodnica o długości 4,7 km, o szerokości jezdni 8m, która posiada trzy ronda ze zjazdami w kierunku Sulechowa i Zielonej Góry, Kargowej oraz Wolsztyna i Poznania. W niedalekiej przyszłości zostanie zbudowana druga obwodnica, obejmująca swoim zasięgiem bezkolizyjny dojazd do portu lotniczego, z pominięciem wsi Nowe Kramsko.

Na terenie gminy położony jest  jedyny w województwie międzynarodowy Port Lotniczy, który jest zdolny do przyjmowania największych samolotów transportowych i pasażerskich. Jego podstawowym walorem jest bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej. Port jest przystosowany do przyjmowania i obsługi przelotu przesyłek w systemie Cargo.

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej Poznań – Zielona Góra oraz kolejowej. Dzięki temu można dotrzeć bezpośrednio do takich miast jak: Zielona Góra, Poznań, Gdynia, Warszawa, Terespol. Oddalony o 10 km Zbąszynek posiada międzynarodowy węzeł kolejowy, który umożliwia szybkie połączenie z Berlinem.

Gmina Babimost, Agencja Mienia Wojskowego oraz prywatni właściciele w obecnej chwili posiadają szeroką ofertę w pełni uzbrojonych terenów pod inwestycje. W zakres oferty wchodzą zarówno tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową, położone wokół lotniska i obwodnicy Babimostu o powierzchni około 270 ha, tereny dla rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej, tereny pod zabudowę handlowo – usługową z funkcją mieszkalną oraz tereny pod zabudowę jednorodzinną, a także pod budownictwo letniskowo – rekreacyjne.

Głównym atutem gminy jest zapewnienie terenów o różnych funkcjach i powierzchniach z możliwością praktycznie natychmiastowego wykorzystania.Urząd zapewnia szybką i sprawną obsługę w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także doprowadzenie mediów do granicy działki. Sukcesywnie wprowadzane są zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z potrzebami zainteresowanych inwestorów. W przypadku gdy przedmiotem zainteresowania są grunty prywatne, gmina aktywnie pomaga w przeprowadzeniu procedur prawnych i formalnych, co znacznie przyspiesza dostęp do tych gruntów.

Na terenie gminy dostępne są wszystkie media niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania biznesu. Energia elektryczna dostarczana jest na poziomie średniego napięcia SN-15kV ze stacji transformatorowych 110/15kV. Dostarczana moc jest wystarczająca dla rozwoju przemysłu. Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia. Gmina Babimost posiada również stacje wodociągowe, które zaopatrują mieszkańców w wodę. Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która odbiera ścieki z całego obszaru gminy. Gminę obsługuje kablowa linia światłowodowa. Do sieci telefonicznej podłączone są wszystkie wsie oraz całe miasto. W obrębie gminy zlokalizowane są stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.