Działki pod inwestycje będące własnością Gminy Babimost

Numer działki

Powierzchnia

Obręb geodezyjny

648/1

2,72

Podmokle Wielkie

647/8

1,5311

Podmokle Wielkie

647/11

0,6804

Podmokle Wielkie

645/4

0,4172

Podmokle Wielkie

946/7

0,0151

Nowe Kramsko

860/2

0,4011

Nowe Kramsko

947/5

0,7783

Babimost

856/4

0,4829

Nowe Kramsko

318/12

0,7063

Babimost

318/9

0,6850

Babimost

316/3

0,6646

Babimost

1022/2

0,48

Nowe Kramsko

1021/1

2,68

Nowe Kramsko

1021/2

0,28

Nowe Kramsko

1021/4

0,30

Nowe Kramsko

1019/3

2,41

Nowe Kramsko

649/3

0,6325

Babimost

647/6

1,7256

Babimost

875/11

0,7431

Nowe Kramsko

978/4

2,4424

Nowe Kramsko

807

3,50

Nowe Kramsko

814/2

0,84

Nowe Kramsko

792

0,8165

Nowe Kramsko

1166/12

3,7418

Nowe Kramsko

791

0,3878

Nowe Kramsko

1189/5

3,94

Nowe Kramsko

1228/5

0,7816

Nowe Kramsko

794/2

0,3552

Babimost

786/2

0,3565

Babimost

788/28

0,6664

Babimost

788/20

0,2590

Babimost

Ponadto oferujemy do sprzedaży grunty położone w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko o łącznej pow. 10 ha w jednym kawałku w bardzo atrakcyjnej lokalizacji (rejon obwodnicy Babimostu tj. rejon drogi nr 313 Babimost – Kargowa).

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do rozmowy.