W dniu 11.11.2023 r. o godz. 14:00 pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej odbyły się uroczystości z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pod obeliskiem zgromadziło się wiele pocztów sztandarowych: 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP w Babimoście, Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście, Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście, a także delegacje lokalnych organizacji i stowarzyszeń, urzędów, szkół, zakładów pracy i innych instytucji z Gminy Babimost oraz jej mieszkańcy. Obchody rozpoczęły się odegranym przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej hymnem państwowym, po czym głos zabrał Burmistrza Babimostu Bernard Radny. Po odczytaniu przez kpr. Maję Stańko apelu pamięci, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich oraz Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Babimojskiej.

Dalsza część uroczystości, przy udziale mieszkańców oraz gości, odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Tradycyjnie, podczas obchodów Święta Niepodległości, Burmistrz Babimostu Bernard Radny wręczył nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.

Nagrody przyznane przez Burmistrza otrzymali:

– w kategorii nauka – Zdzisław Krupa, który swoje wrażenia i spostrzeżenia z podróży po ponad 90 krajach opisuje i zamieszcza w mediach społecznościowych uwiarygadniając wszystko bogatym serwisem fotograficznym.

– w kategorii kultura – Agnieszka Rybicka – od 2009 r. kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Babimost, zajmuje się aranżacją oraz instrumentacją na orkiestry oraz zespoły. W jej imieniu nagrodę odebrał syn.

– w kategorii działalność społeczna – Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” za działania w zakresie pomocy, kultury oraz spraw społecznych. Organizator wielu zbiorek publicznych dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Nagrodę odebrały: Aneta Wojtkowiak – wiceprezes stowarzyszenia, Jolanta Korcz – przewodnicząca komisji rewizyjnej oraz Agnieszka Waligórska – członek zarządu.

– w kategorii działalność gospodarcza – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Nagroda została przyznana za działania na rzecz Gminy Babimost, które przyczyniają się do jej rozwoju, w tym działalność na terenie portu lotniczego oraz rozwój infrastruktury drogowej. Nagrodę odebrał kierownik wydziału transportu publicznego Andrzej Kizimowicz.

Wyróżnienia przyznane przez Burmistrza otrzymali:

– w kategorii kultura – Zuzanna Dembowska – finalistka Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w kategorii plastyka. Michał Długosz – finalista Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w kategorii Recytacja. Grupa wokalna „Incognito” – grupa, która powstała w 2022 r. docelowo miał to być jednorazowy występ, którego odbiór okazał się tak przychylny, że członkowie grupy postanowili działać i tak w ciągu roku zagrali kilkanaście koncertów. Współpracują z grupą śpiewaczy „Wiwat”, zespołem „Małolaty”, Orkiestrą Dętą OSP Babimost oraz z sekcją wokalną GOK.

– w kategorii sport – grupa cyklistów, z inicjatywy której powstało Stowarzyszenie „Rowerowy Babimost”. Wyróżnienie zostało przyznane za promocję naszej gminy podczas rowerowych wypraw po Polsce. Wyróżnienie odebrali członkowie zarządu wyżej wymienionego stowarzyszenia Zenon Dembowy oraz Jerzy Łaskarzewski.

Na zakończenie zgromadzeni w sali widowiskowej mogli posłuchać występu grupy wokalna „Incognito” wraz z zespołem śpiewaczy „Wiwat”.