W 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod obeliskiem poświęconym Powstańcom Wielkopolskim wiązanki kwiatów złożyli burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz z zastępcą burmistrza Genowefa Materną i sekretarzem gminy Sylwią Panaś. W imieniu Rady Miejskiej kwiaty złożyli przewodniczący Rady Tadeusz Maszewski wraz z przewodniczącym Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Witoldem Sypniewskim oraz z przewodniczącym Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa i Bezpieczeństwa Stanisławem Daszkiewiczem. Główne obchody Powstania Wielkopolskiego odbędą się w Babimoście w styczniu przyszłego roku w rocznicę walk powstańczych na babimojszczyźnie.