W dniu 28.01.2023 r., w 78-rocznicę powrotu Babimostu do macierzy, pod obeliskiem na Placu Powstańców Wielkopolskich Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze swoim zastępcą Genowefą Materną i Sekretarzem Gminy Sylwią Panaś oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Tadeusz Maszewski wraz z radnymi – Stanisławem Daszkiewiczem i Witoldem Sypniewskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP – Alfred Hajduła, Zdzisław Mogilnicki, Jerzy Gwóźdź złożyli wiązanki kwiatów i uczcili pamięć poległych w tamtych wydarzeniach. Uroczystość pod obeliskiem związana były również z pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim, które na terenie Babimojszczyzny miała miejsce na przełomie stycznia i lutego.