W dniu 27.08.2023 r. na dożynkach powiatowych, które odbyły się w Trzebiechowie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Babimoście otrzymało statuetkę Lidera III Sektora Powiatu Zielonogórskiego przyznaną przez komisję pożytku publicznego Powiatu Zielonogórskiego. O przyznanie statuetki wnioskował Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Stowarzyszenie w minionym okresie wykazało się największą aktywnością wśród organizacji z naszej Gminy.

Serdecznie gratulujemy.