Babimost z nagrodą im. Norberta Barlickiego.

W świecie samorządu nagroda im. Norberta Barlickiego jest jedną z najbardziej cenionych nagród- tak ze względu na przewodniczącego kapituły – Aleksandra Kwaśniewskiego i prezesa Stowarzyszenia Rzeczpospolitej Obywatelskiej – prezydenta Krakowa prof.. Jacka Majchrowskiego, który tradycyjnie nagrodę wręcza jak i na fakt, iż Kapitułę Nagrody stanowią sami samorządowcy. A ocena przez kolegów jest jak wiadoma najbardziej surowa.

Cieszy więc bardzo fakt, iż w tym roku Kapituła Nagrody im. Norberta Barlickiego w kategorii „Najlepszy samorząd” uhonorowała naszą gminę!

W czwartek 5 października w Krakowie, z rąk prezydenta Stołecznego Miasta Kraków, nagrodę w imieniu społeczności naszej gminy odbierał burmistrz Bernard Radny.

W krótkiej przemowie przypomniał historię naszego miasteczka , mówił o walce Babimojszczyzny o zachowanie polskości ale przede wszystkim o dokonaniach.

-32 lata temu, kiedy obejmowałem urząd kanalizacja była tylko na osiedlu wojskowym. Dziś cała gmina jest skanalizowana i zwodociągowana, mamy dwa własne źródła wody z wodą lepszą niż butelkowana, rozwijamy się gospodarczo – mówił- Udało się pozyskać wielkiego inwestora jakim jest IKEA, rozwijamy siec dróg a w małej gminie działają aż 32 organizacje pozarządowe.

Wielu ze znakomitych gości było zdziwionych dokonaniami Babimostu a po swym wystąpieniu Bernard Radny zebrał gromkie brawa. Jak zaznaczył – „Są one dla pracowitych mieszkańców Babimojszczyzny, którzy mozolną pracą rozwijają naszą Małą Ojczyznę”.

Nagroda nosi imię Norberta Barlickiego – przedwojennego działacza samorządowego, zamordowanego przez Niemców w obozie Auschwitz, przed I Wojną Światową więzionego przez Rosjan w Cytadeli Warszawskiej. Po odzyskaniu niepodległości pełnił obowiązki wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, był członkiem Rady Obrony w czasie wojny 1920 roku, brał udział w rozmowach pokojowych z Rosją Radziecką w Rydze. W latach międzywojennych poseł, minister i działacz samorządowy. W 1937 został wybrany przez Radę Miejską na prezydenta Łodzi, ale nie objął stanowiska z powodu niezatwierdzenia wyboru przez władze państwowe z premierem Sławojem F. Składkowskim na czele oraz rozwiązania Rady Miejskiej przez rząd sanacyjny. Po błyskawiczny zajęciu Polski przez Niemcy i rozsypce państwa sanacyjnego aresztowany przez gestapo i osadzony w Auschwitz, gdzie zmarł.

Nagroda przyznawana jest od 12 lat w 6 kategoriach – 4 indywidualnych – dla samorządowców różnych szczebli i dwóch zbiorowych – dla firmy przyjaznej samorządowi i właśnie dla jednostki samorządu terytorialnego i wśród samorządowców cieszy się dużym prestiżem

Gratulacje dla całej społeczności naszej gminy i jej włodarza Bernarda Radnego.

Pozostali tegoroczni laureaci to: Fundacja Biuro inicjatyw Społecznych z Krakowa, Stanisław Pawlak – radny województwa kujawsko-pomorskiego, Tadeusz Sobol-starosta Nakielski, Dorota Pawnuk – burmistrz Strzelina.