Dofinansowanie: 374 447,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 821 425,87 zł

Cel projektu: Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , zarówno samochodowego jak i rowerzystów oraz pieszych. Przedsięwzięcie przewiduje budowę drogi gminnej z kostki betonowej wraz z poboczami gruntowymi , wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz budowę linii oświetlenia drogowego. Na wybudowanej drodze wprowadzono stałą organizację ruchu uwzględniająca oznakowanie w postaci oznakowania aktywnymi znakami ostrzegawczymi typu LED .

Grupy docelowe: Użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, mieszkańcy miejscowości miasto Babimost oraz Gminy Babimost, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Poprawa połączeń drogowych dla mieszkańców miejscowości miasto Babimost  w tym prowadzących działalności handlowo – usługowe  z całym układem komunikacyjnym Gminy Babimost i województwa lubuskiego. Po włączeniu drogi gminnej do układu transportowego gminy Babimost, nastąpi również poprawa dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych poprzez lokowanie się nowych podmiotów ma ponadlokalny wymiar sięgający całego województwa lubuskiego.