W dniu 18 kwietnia 2024 roku podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROBINEX Robert Mączkowski z Wolsztyna na kwotę 4.412.197,49zł brutto na zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie zabudowy mieszkaniowej położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Małe – gmina Babimost”. W ramach zadania zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości 3.624m i przyłącza wodociągowe o długości 1.000m, a także sieć kanalizacyjna grawitacyjna długości 3.154m, przyłącza kanalizacyjne do granicy działek długości 978m, sieć kanalizacyjna tłoczna długości 177m oraz przepompownia ścieków.

Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% kosztów inwestycji brutto, to jest 4.191.587,62zł.

Udział Gminy w kosztach robót to wartość 220.609,87zł.

Termin wykonania zadania, to 31 maj 2025 roku.