Gmina Babimost przygotowuje realizację kolejnej inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Krótkiej w Nowym Kramsku”.

Zakres robót obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości ponad 200 mb (od ulicy Konstytucji 3 Maja do połączenia z drogą wojewódzką ulicą Powstańców Wlkp.) Szerokość drogi wynosi 5,00 m. Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie realizacji zadania uzyskał 50% wsparcie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aktualnie przygotowywane są dokumenty formalne związane z zawarciem umowy o dofinansowanie, realizacja zadnia planowana jest na początek roku 2024.