Gmina Babimost w ramach grantowego programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Cyfrowego (FERC), priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), pozyskała dofinansowanie w kwocie 496 318,42 zł na wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Babimost.

Celem projektu jest modernizacja oraz zbudowanie infrastruktury informatycznej oraz kompetencji Urzędu Miejskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprzez zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych, jak również zwiększenie poziomu ochrony procesów oraz informacji, w tym również danych wrażliwych. W efekcie końcowym zastosowane podejście zapewni bezpieczną realizację przez Urząd Miejski usług publicznych, zagwarantuje możliwość szybkiego wykrywania, reagowania i zapobiegania cyberzagrożeniom oraz cyberincydentom, a także wpłynie na poprawę kompetencji i świadomości pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Całkowity koszt: 551 464,35 zł,

Pozyskane środki: 496 318,42 zł,

Wkład własny: 55 145,93 zł