W dniu 19.06.2023r. odebraliśmy dla Gminy Babimost z salonu Toyoty w Poznaniu nowego 9-osobowego busa marki TOYOTA PROACE VERSO LONG do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód został zakupiony w drodze negocjacji po wcześniejszym przeprowadzeniu trzech przetargów, z których pierwszy i trzeci został unieważniony z powodu braku ofert, natomiast w drugim przetargu wpłynęła jedna oferta na zakup samochodu za kwotę 271.000,00 zł. Przetarg również został unieważniony, gdyż zaproponowana oferta przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zakupiliśmy samochód osobowy za kwotę 183.440,00 zł, z czego 120.000,00 zł otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównania różnic między regionami III”, projekt pn. „Likwidacja barier transportowych- zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, kwotę 63.440,00 zł dołożyliśmy ze środków własnych gminy. W realizacji zadania pośredniczył Powiat Zielonogórski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze. Zakup samochodu jest niezbędny do dowożenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie w kolejnych latach. W roku szkolnym 2022/2023 dowoziliśmy do w/w placówki oświatowej 12-13 dzieci w wieku od 5 do 21 lat.