Koniec roku to czas podsumowań, porównań i rankingów. Jednym z nich jest ranking Serwisu Samorządowego PAP badający jakość życia w polskich gminach. Laureatów wyłoniono na podstawie specjalnych wskaźników. Oceniały one takie obszary jak: środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe. zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług. Z satysfakcją informujemy, że Gmina Babimost w ogólnopolskim rankingu gmin miejsko-wiejskich z miastem do pięciu tysięcy mieszkańców „Gmina Dobra Do Życia” zajęła bardzo wysokie, bo czwarte miejsce plasując się po takich miastach jak:

  1. Kleszczów,
  2. Lubin,
  3. Boronów,
  4. Babimost

W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. Wśród nich znalazły się między innymi: poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, sportowa i rekreacyjna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. W województwie lubuskim Gmina Babimost zajęła drugie miejsce jako gmina najlepsza do życia plasując się za Zieloną Górą. Ranking został opracowany przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk a Honorowy Patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Warto zaznaczyć, że trudniej osiągnąć wysokie wskaźniki gminom, które nie są położone na obrzeżach dużych miast. Tym bardziej powinniśmy być dumni, że na tle innych gmin jesteśmy gminą bardzo dobrą do życia!!! Statystyki ,,same mówią za siebie”. Za liczne gratulacje dziękujemy.