Gmina Babimost dzięki Funduszom Europejskim EU pozyskała 288.400 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 103 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. W dniu 11 lipca 2022r. Burmistrz Bernard Radny wraz z Katarzyną Skalską- Inspektorem ds. kadrowych i oświaty, wręczył sprzęt pierwszym uczniom- dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania od zaraz.

W związku z przeprowadzoną procedurą zamówień publicznych przetarg wygrała firma g.IT Solutions z Kutna i zaoferowała laptopy wraz z ubezpieczeniem za kwotę 230.888,27 zł. W wyniku powstałych oszczędności ogłosiliśmy dwa dodatkowe nabory wniosków, aby udzielić wsparcia osobom, które wcześniej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie lub nie zdążyły złożyć wniosku. Przyjęliśmy takie rozwiązania, aby w pełni wykorzystać otrzymane środki. Po analizie złożonych dodatkowo 23 wniosków, wszystkie zostały zweryfikowane pozytywnie i w najbliższym czasie, po rozstrzygnięciu przetargu i dostarczeniu laptopów, zostaną podpisane z beneficjentami ostatecznymi indywidualne umowy i dokonamy przekazania sprzętu.