Rozpoczął się I etap modernizacji infrastruktury sportowej w m. Kolesin. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i modernizację boiska sportowego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa płyty boiska głównego i treningowego o nawierzchni trawiastej, nawodnienie płyty głównej i treningowej, wykonany i zagospodarowany zostanie nowy odwiert ujęcia wody dla zaprojektowanego nawodnienia, a także będzie on zapasowym ujęciem dla stacji uzdatniania wody w Kolesinie. Na boisku zamontowane zostaną bramki i piłkochwyty.

Wykonana modernizacja boisk w powiązaniu z wybudowanym w ostatnich latach zespołem szatniowo-sanitarnym stworzy mieszkańcom wsi Nowe Kramsko, Stare Kramsko i Kolesin nowoczesną bazę sportową. W drugim etapie planowana jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od wsi Kolesin do boiska.

24.04.2023 r.

09.05.2023 r.

30.05.2023 r.

26.06.2023 r.

18.07.2023 r.