Informujemy, że w ramach Polskiego Ładu pozyskaliśmy dofinansowanie na sfinansowanie robót wykończeniowych w Centrum Aktywności Społecznej w Babimoście. Aktualnie przygotowujemy dokumentację przetargową przy założeniu, że roboty będą zakończone wiosną przyszłego roku. W budynku będzie zamontowana winda, która umożliwi dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na parterze budynku będą pomieszczenia dla organizacji społecznych , a także biuro gminnego radcy prawnego . Na piętrze budynku zlokalizowana jest sala konferencyjna wraz zapleczem technicznym i socjalnym. W tych pomieszczeniach będą mogły odbywać szkolenia i spotkania różnych grup społecznych w tym także organów Samorządowych. W sali na trzeciej kondygnacji będzie funkcjonować klub seniora, który zapewni możliwość wspólnych spotkań osobom starszym i niepełnosprawnym. Zakładamy, że w pomieszczeniach na trzecim piętrze będzie także możliwość prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych oraz zajęć rehabilitacyjnych. W Centrum Aktywności jeden dzień w tygodniu będzie możliwość bezpiecznego pozostawienia osoby wymagającej stałego nadzoru, co umożliwi rodzinom załatwienie spraw poza miejscem zamieszkania .Na każdym piętrze zlokalizowane są zaplecza sanitarne, istnieje także możliwość zapewnienia korzystania z małego zaplecza gastronomicznego.