W dniu 27 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Babimoście, na której podjęto poniższe uchwały:

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2024.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 3. Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Babimoście.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Babimoście.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2024.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2024.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2024.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej w Babimoście.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia dla Burmistrza Babimostu miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne .
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Babimost.
 11. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Babimost.
 12. Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Babimojskiego Budżetu Obywatelskiego.