Informacja Burmistrza Babimostu

o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost.

Burmistrz Babimostu informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost w roku szkolnym 2024/2025, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli publicznych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa: Uchwała Nr XXIV/174/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r.
    w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz niezbędnych dokumentów  branych pod uwagę przy rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babimost (treść uchwały PDF),
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXIV/173/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół ( treść uchwały PDF).

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babimost.