I N F O R M A C J A
Gmina Babimost informuje, że projektant planowanej budowy obwodnicy m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 456, wystąpił z prośbą o poinformowanie mieszkańców gminy, w szczególności mieszkańców m. Nowe Kramsko, o planowanej inwestycji. Celem udostępnienia niniejszych materiałów jest wyrażenie opinii oraz ewentualne wniesienie uwag do zaproponowanych rozwiązań.
Wszelkie opinie i uwagi należy kierować bezpośrednio do wykonawcy projektu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak
ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: (95) 729 43 30
Gmina Babimost wyznacza termin na wniesienie uwag oraz opinii do dnia 15 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI: