W dniu 19 maja 2022 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyła się uroczysta sesja, podczas której radni głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania oraz nad absolutorium.