W czwartek 6 czerwca w Kosarzynie k. Gubina odbyła się 50 Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Obecnie Euroregion liczy 46 gmin i 7 powiatów, a jednym z członków jest gmina Babimost. Celem działania jest miedzy innymi nawiązywanie i zacieśnianie współpracy gmin na pograniczu polsko-niemieckim, wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego regionu oraz współtworzenie transgranicznych koncepcji rozwojowych. Dla realizacji tych przedsięwzięć członkowie Euroregionu pozyskują środki finansowe z Funduszu Małych Projektów w ramach programu INTERREG VIA, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i innych.

W najbliższym czasie ruszą nabory wniosków, do których, poprzez udział w szkoleniach, zamierzamy się dobrze przygotować. Warunkiem udziału w tych projektach jest współpraca transgraniczna z partnerem niemieckim. Babimost od blisko 30 lat współpracuje z gminą Neuruppin i zamierzamy tę współpracę zacieśniać, dla dobra naszych mieszkańców i rozwoju obu gmin.

Podczas Konferencji wybrano władze stowarzyszenia. Na jego czele stanął ponownie Pan Czesław Fiedorowicz, wieloletni prezes Euroregionu, a wśród członków Zarządu znalazł się m.in. Pan Tadeusz Pająk – starosta powiatu zielonogórskiego. Dyrektorem Biura jest Pani Izabela Pantkowska. Cieszymy się na dobrą współpracę z Euroregionem, która przyniesie wymierne korzyści naszym mieszkańcom.