Gmina Babimost w 2022r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 2.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego w Nowym Kramsku. Jest to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 625,00zł.

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione nowości wydawnicze do użytku dzieci z przedszkola. Celem programu jest propagowanie czytania od najmłodszych lat.