Gmina Babimost  w 2022r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” po raz kolejny pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 2.500,00 zł dla Przedszkola Publicznego w Nowym Kramsku. Jest to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 625,00zł.

W związku z realizacją programu zakupiono do wszystkich trzech oddziałów przedszkolnych książki dla dzieci, zarówno nowości wydawnicze, jak i klasykę literatury dziecięcej. Aby pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami wśród książek znalazły się też książki do zajęć sensorycznych i bajki dźwiękowe.  Dzięki temu księgozbiór powiększył się o kilkadziesiąt nowych tytułów. Zakupiono także nagrody książkowe i artykuły papiernicze, które zostaną przeznaczone na nagrody za udział w konkursach czytelniczych.

Celem programu jest propagowanie czytania od najmłodszych lat.