W dniu 06.06.2023r. Gmina Babimost po raz kolejny pozyskała środki na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  w wysokości 12.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Babimoście. Stanowi to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 3.000,00 zł.

Celem szczegółowym Priorytetu 3 jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. W ramach realizacji programu dofinansowanie udzielone zostało na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, a także na zakup wyposażenia.