W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021roku, w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Gmina Babimost pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 10.500,00 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych po 4.000,00 zł oraz dla Przedszkola Publicznego w Podmoklach Wielkich 2.500,00 zł.

Jest to 80 % dofinansowania całego zadania, gmina Babimost jako organ prowadzący zadeklarowała 20 % wkładu własnego w wysokości 2.625,00 zł.

Celem szczegółowym Priorytetu 3 jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. W ramach realizacji programu dofinasowanie udzielone zostało na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, a także na zakup wyposażenia.