Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury-Państwowego Funduszu Celowego, w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury-edycja 2023 na zadanie ”Nasza Infrastruktura-Hura” w wysokości 132 450,00 zł  całkowita wartość projektu 176 715 21zł.