W dniu 20.10.2022 r. miało miejsce spotkanie związane z oddaniem do użytku przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Zdzisław oraz zakończeniem rozbudowy i modernizacji Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście. Na zaproszenie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego w uroczystości wzięli udział Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pani Katarzyna Kis, Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Artur Wójtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskie, przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej, sołtysi z naszej gminy, pracownicy urzędu i Zakładu Usług Komunalnych, którzy zajmowali się tymi inwestycjami oraz przedstawiciele wykonawców poszczególnych inwestycji.

Zakres robót budowlanych w miejscowości Zdzisław obejmował przebudowę drogi gminnej publicznej o łącznej długości 875,0mb, szerokości 5,0m o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami gruntowymi z kruszywa, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 340,0mb wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego o wym. 10,0×11,0m na wody opadowe, wykonanie chodnika o długości 439mb z kostki betonowej oraz ciągu pieszo-rowerowego o dł. 418mb z asfaltu, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z odpowiednim oznakowaniem organizacji ruchu a także wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy energooszczędne typu LED w liczbie 14 szt. na istniejącej linii oświetlenia drogowego Wartość inwestycji wyniosła 2 872 123 zł. Na wyżej wymienioną inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 253 665,00 zł. Inwestycję zrealizowała firma INFRAKOM Kościan.

Drugą inwestycją, jaką zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć była rozbudowana Automatyczna Stacja Uzdatnia Wody w Babimoście. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę i rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody oraz budowę zbiornika retencyjnego i dodatkowego ujęcia wody. Wybudowany dodatkowy zbiornik o pojemności 150m3 zapewni nieprzerwaną dostawę wody także w okresie letnim. Pojemność budowanego zbiornika jest dwukrotnie większa od pojemości dwóch istniejących zbiorników. W przypadku awarii stacji w Kolesinie, zmodernizowana stacja w Babimoście wyposażona w agregat pozwoli na nieprzerwane zapewnienie dostaw wody dla całej gminy. Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody w Babimoście zabezpieczy także wodę dla terenów rozwojowych zabudowy mieszkalnej i przemysłowej na dziesiątki lat. Wartość inwestycji wyniosła 1 950 361,80 zł, z czego dofinansowanie w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 1 751 581,50 zł. Inwestycję zrealizowała firma METROLOG z Czarnkowa.