W dniu 20.02.2023 r. podpisana została umowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe w Podmoklach Małych. Najkorzystniejszą ofertę na wyżej wymienioną realizację złożyła firma Dana-Bud z Wolsztyna. Koszt budowy to 7.021.491,60zł. Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych jako jedyna w gminie nie posiadała sali gimnastycznej. Budowana sala umożliwi młodzieży z Podmokli Małych i Podmokli Wielkich prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego w warunkach spełniających obowiązujące normy, bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia. W ramach inwestycji powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem sanitarno-szatniowym. Ogrzewanie obiektu będzie oparte na odnawialnych źródłach ciepła, co znacznie zmniejszy koszty eksploatacyjne. Termin zakończenia budowy sali określony jest na 29.02.2024r. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.816.125,00 zł.