W dniu 18.01.2024 r. podpisana została umowa na I etap przebudowy budynku posakralnego w Babimoście mieszczącego się przy skrzyżowaniu ul. Kargowskiej i ul. Poznańskiej. Zakres robót obejmuje: pokrycie wieży z blachy miedzianej, kładzionej na rąbek oraz wykonanie nowej elewacji ścian wieży wraz z robotami towarzyszącymi.

Budynek, na którym mają być wykonywane roboty, to budynek dawnego kościoła ewangelickiego, który jest wpisany do rejestru zabytków. Wykonanie I etapu przebudowy byłego kościoła ewangelickiego pozwoli tej części obiektu przywrócić jego pierwotny zabytkowy charakter.

Najkorzystniejszą ofertę na wyżej wymienioną realizację zadania złożyła firma ZAKŁAD MURARSKI S.C. MUŃKO JAN MUŃKO MAREK z Nowego Kramska.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego  Funduszu Polski Ład w kwocie 300 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia I etapu przebudowy budynku posakralnego określony jest na 20.04.2024r.