W dniu 20.02.2023r podpisana została umowa na I etap modernizacji infrastruktury sportowej w m. Kolesin. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i modernizację boiska sportowego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa płyty boiska głównego i treningowego o nawierzchni trawiastej, wykonane zostanie nawodnienie płyty głównej i treningowej, wykonany i zagospodarowany zostanie nowy odwiert ujęcia wody dla zaprojektowanego nawodnienia, a także będzie on zapasowym ujęciem dla stacji uzdatniania wody w Kolesinie. Na boisku zamontowane zostaną bramki i piłkochwyty. Koszt inwestycji wynosi: 806.880,00zł. Zadanie jest dofinansowane z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 700.000,00 zł. Realizacja ww. zakresu robót będzie zakończona do 20.07.2023r. Wykonana modernizacja boisk w powiązaniu z wybudowanym w ostatnich latach zespołem szatniowo-sanitarnym stworzy mieszkańcom wsi Nowe Kramsko, Stare Kramsko i Kolesin nowoczesną bazę sportową. W drugim etapie planowana jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku od wsi Kolesin do boiska.