W dniu 23 stycznia 2024 roku podpisana została umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Babimost na kwotę 2.483.170,67zł brutto. Wykonawcą usług jest firma TRANS-FORMACJA MARCIN WIJATYK z Ołoboku, która będzie świadczyła ww. usługi w okresie od 1 lutego do 31 grudnia bieżącego roku.