W dniu 24 stycznia 2024 roku podpisana została umowa pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Babimost”. W ramach ww. zadania zostanie wybudowana rozdzielcza sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczna wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym w obrębie geodezyjnym Podmokle Małe w miejscowości Laski Dolne.

Wykonawcą prac, wybranym na drodze przetargu jest KONSORCJUM  KANWOD Karol Witkiewicz – HYDROWIT Romuald Witkiewicz ze Zbąszynia. Koszt zadania wynosi 974.160,00 zł brutto. Termin wykonania zadania, to 31.05.2024 r.