W dniu 02.10.2023 podpisaliśmy umowę na wykonanie II etapu remontu drogi gminnej w m. Zdzisław na długości 453,0 mb. Inwestycja będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DROG z Kożuchowa. Zakres robót obejmuje sfrezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównującej, warstwy wiążącej wzmocnionej siatką oraz warstwy ścieralnej. Roboty będą zakończone do połowy miesiąca listopada. Koszt zadania wynosi 365 971,41zł z czego 50% będzie sfinansowany z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg.