Dnia 2.10.2023r. podpisana została umowa na wykonanie remontu ulicy 28 Stycznia w Babimoście. W zakres robót wchodzi remont podłoża, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz wykonanie chodnika i poboczy oraz zjazdów na posesje z kostki betonowej. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 136 mb przy zmiennej szerokości. Wykonawcą zadania jest INFRAKOM Kościan. Koszt inwestycji wynosi 270.000,00 zł, a środki na jego realizację pochodzą wyłącznie z budżetu gminy. Roboty będą wykonane do połowy miesiąca listopada.