Gmina Babimost  w 2022r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 dla Szkoły Podstawowej w Babimoście na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na wykonanie prac konserwatorsko-remontowych kuchni oraz stołówki, zakup wyposażenia pomieszczenia do spożywania posiłków oraz zakup wyposażenia kuchni i zmywalni. Remont i doposażenie obecnej stołówki i kuchni podniesie standard pomieszczeń oraz umożliwi przygotowanie posiłków zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi żywienia dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa w Babimoście wprowadzi nowoczesne posiłki dla uczniów oparte o dietę bogatą w błonnik- na bazie warzyw sezonowych i świeżych. Nowoczesny sprzęt kuchenny umożliwi serwowanie dań nie tylko smacznych, ale również estetycznie podanych. Doposażenie w zakresie urządzeń gastronomicznych wpłynie na polepszenie standardu przygotowania posiłków i jednocześnie ułatwi i usprawni pracę personelu.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wynosi: 80.000,00 zł, wkład własny finansowy 16.722,38 zł, wkład własny rzeczowy: 3.277,62 zł.