Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną broszurę informacyjną dot. stosowania tabletek ze stabilnym jodem, w przypadku skażenia spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej. Są to wytyczne dotyczące przyjmowania tabletek zawierających wysokie stężenie stabilnego jodu. w/w broszura wraz z ulotką informacyjną dotycząca dawkowania w załączniku. Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Punkty dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym na terenie Gminy Babimost:

1) Miasto Babimost: Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10 A
66-110 Babimost;

2) Nowe Kramsko: sala wiejska
ul. Gromadzka 4
66-111 Nowe Kramsko;

3) Podmokle Małe: sala wiejska
Podmokle Małe 82
66-110 Babimost;

4) Podmokle Wielkie: sala wiejska
Podmokle Wielkie 20 B
66-110 Babimost;

5) Stare Kramsko: sala wiejska
Stare Kramsko 36
66-110 Babimost;

6) Kolesin: świetlica wiejska
Kolesin
66-110 Babimost;

7) Laski: świetlica wiejska
Laski 10 A
66-110 Babimost

Broszura informacyjna

Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla użytkownika: Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki