Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 000126F oraz 000128F w Babimoście. Dofinansowanie: 1 808 876,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 3 914 129,00 zł Cel projektu: Cała inwestycja ma ogromny wpływ w rozwój Gminy Babimost biorąc pod uwagę lepszą dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy. Zastosowane rozwiązania projektowe zasadniczo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów. Poprzez realizację projektu znikną bariery architektoniczne na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście Babimost. Grupy docelowe: Użytkownicy dróg, piesi, rowerzyści, mieszkańcy Gminy Babimost, przedsiębiorcy. Planowane efekty: Upłynnienie ruchu, lepsza dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Babimost, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska co poprawia warunki jakości życia mieszkańców miasta.

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 000126F oraz 000128F w Babimoście.

Dofinansowanie: 1 808 876,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 914 129,00 zł

Cel projektu: Cała inwestycja ma ogromny wpływ w rozwój Gminy Babimost biorąc pod uwagę lepszą dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy. Zastosowane rozwiązania projektowe zasadniczo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów. Poprzez realizację projektu znikną bariery architektoniczne na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście Babimost.

Grupy docelowe: Użytkownicy dróg, piesi, rowerzyści, mieszkańcy Gminy Babimost, przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Upłynnienie ruchu, lepsza dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Babimost, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska co poprawia warunki jakości życia mieszkańców miasta.