Dofinansowanie: 1 253 665,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 2 872 540,25 zł Cel projektu: Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym użytkownikom drogi w tym pieszych i rowerzystów poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej, jej odwodnienia oraz wybudowania chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę jezdni drogi gminnej publicznej z asfaltu wraz z poboczami z kruszywa, wykonaniem chodnika z kostki betonowej i ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia powierzchniowego oraz odcinkowo kanalizacji deszczowej. W ramach infrastruktury technicznej związanej z drogą wybudowano zbiornik odparowujący na wody opadowe, do którego będą odprowadzane wody z kanalizacji deszczowej. Wymiana opraw sodowych na energooszczędne typu LED na istniejącej linii oświetlenia drogowego. Grupy docelowe: Użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, mieszkańcy miejscowości Zdzisław oraz Gminy Babimost, rolnicy oraz przedsiębiorcy. Planowane efekty: Poprawa połączeń drogowych dla mieszkańców miejscowości Zdzisław w tym prowadzących działalności handlowo-usługowe oraz duże gospodarstwa rolne z całym układem komunikacyjnym Gminy Babimost i województwa lubuskiego. Po włączeniu drogi gminnej do układu transportowego gminy Babimost, nastąpi również poprawa dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych ma ponadlokalny wymiar sięgający całego województwa lubuskiego.

Dofinansowanie: 1 253 665,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 872 540,25 zł

Cel projektu: Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym użytkownikom drogi w tym pieszych i rowerzystów poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej, jej odwodnienia oraz wybudowania chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę jezdni drogi gminnej publicznej z asfaltu wraz z poboczami z kruszywa, wykonaniem chodnika z kostki betonowej i ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia powierzchniowego oraz odcinkowo kanalizacji deszczowej. W ramach infrastruktury technicznej związanej z drogą wybudowano zbiornik odparowujący na wody opadowe, do którego będą odprowadzane wody z kanalizacji deszczowej. Wymiana opraw sodowych na energooszczędne typu LED na istniejącej linii oświetlenia drogowego.

Grupy docelowe: Użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, mieszkańcy miejscowości Zdzisław oraz Gminy Babimost, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Poprawa połączeń drogowych dla mieszkańców miejscowości Zdzisław w tym prowadzących działalności handlowo-usługowe oraz duże gospodarstwa rolne z całym układem komunikacyjnym Gminy Babimost i województwa lubuskiego. Po włączeniu drogi gminnej do układu transportowego gminy Babimost, nastąpi również poprawa dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych ma ponadlokalny wymiar sięgający całego województwa lubuskiego.