Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie